Skip to content

COPYRIGHT © 2016 AV MILLER HEIMAN GROUP INCORPORATED. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

LÄS FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT BESÖKA DENNA WEBBPLATS OCH ALLA DESS SIDOR GODKÄNNER DU ATT OMFATTAS AV NEDANSTÅENDE ANVÄNDARVILLKOR. BESÖK INTE DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON AV DESS SIDOR OM DU INTE GODKÄNNER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR. DU BÖR DÅ OCH DÅ KONTROLLERA DETTA AVSNITT EFTERSOM VI KAN ÄNDRA DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH DU GODKÄNNER ATT OMFATTAS AV SÅDANA ÄNDRINGAR.

Upphovsrätt och övriga Immateriella rättigheter

Miller Heiman Group koncernen (”MHG”) äger upphovsrätten för sidorna och skärmbilderna som visar sidorna, samt information, namn, bilder, inspelningar, logotyper, ikoner, produkter, program, dokument och material (gemensamt ”Information”) däri. Om inget annat anges på en webbplats, tillåter MHG dig att kopiera, visa, skriva ut och distribuera Information som publiceras av MHG eller dess samarbetspartners på denna webbplats under förutsättning att följande villkor uppfylls: (1) du använder sådan Information för informativa och icke-kommersiella ändamål och enbart för internt bruk och distribution inom ditt företag, (2) du får inte ta ut någon avgift för att distribuera Informationen och (3) du måste på varje kopia inkludera all förklaring, upphovsrätt, immateriella rättighets- eller övriga meddelanden som visas här. Om inget sådant meddelande finns måste följande upphovsrättsmeddelande finnas på alla kopior: ”Copyright © Miller Heiman Group Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.” Med undantag för vad som tillåts i denna paragraf blir du inte beviljad en licens för någon upphovsrätt, varumärke, patent eller någon annan immateriell rättighet i Informationen och Informationen får inte reproduceras, visas, laddas ned, licensieras, ändras, återges, vidarebefordras, spridas, säljas, distribueras, publiceras, sändas, cirkuleras, rekonstrueras eller på annat sätt användas för kommersiella ändamål utan uttryckligt, skriftligt samtycke från MHG:s juridiska avdelning.

Varumärkesmeddelanden

Varumärkena, logotyperna och tjänstemärkena (tillsammans ”Varumärken”) som visas på denna Webbplats är registrerade och lagliga Varumärken tillhörande MHG och andra. Inget innehåll på denna webbplats ska anses bevilja dig, uttryckligen eller underförstått, någon licens eller rättighet att använda något Varumärke som visas på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från MHG:s juridiska avdelning eller av tredje part som kan äga Varumärken som visas på Webbplatsen. Användning av Varumärkena eller annat innehåll på denna Webbplats är strängt förbjuden. Vi vill uppmärksamma dig om att MHG kommer att driva sina immateriella rättigheter så långt lagen tillåter, inklusive att söka straffrättsligt åtal.

Webbinnehåll och Material

Informationen på denna webbplats samt användarvillkoren för tillgång och användning av sådan Information, kan när som helst ändras utan föregående meddelande. MHG kan också när som helst göra förbättringar och/eller ändringar av Informationen utan föregående meddelande. Eventuell daterad information är endast giltig vid publiceringsdagen och MHG åtar sig inte någon skyldighet eller ansvar för att uppdatera eller ändra sådan information. Genom att erbjuda Information görs ingen uppmaning från MHG till någon att använda sådan Information i jurisdiktioner där tillhandahållandet av sådan Information är förbjuden enligt lag. Din behörighet för vissa produkter och tjänster är föremål för MHG:s beslut och fastställande.

För att läsa vår online-integritetspolicy, klicka här.

Begränsade rättigheter

All programvara som laddas ned från denna webbplats är försedd med Begränsade rättigheter. Användning, kopiering eller offentliggörande är föremål för begränsningarna i avsnitt (c)(1)(ii) i the Rights in Technical Data and Computer Software-klausulen i DFARS 252.227-7013 eller avsnitt (c)(1) och (2) i the Commercial Computer Software – Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19, som tillämpligt. Tillverkare är Miller Heiman Group, Inc.

Länkar till andra webbplatser

MHG kan av praktiska skäl tillhandahålla länkar till andra webbplatser för att rikta dig till information om ämnen som kan vara användbara för dig. MHG har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser och ansvarar heller inte för innehåll, ändringar, länkar eller uppdateringar på sådana länkade webbplatser. MHG stödjer eller ansvarar inte för länkar till andra webbplatser och ansvarar heller inte för åsikter, idéer, produkter, information eller tjänster som erbjuds på sådana webbplatser. MHG friskriver sig från ansvar för integritetspolicyer och kundinformationsrutiner som är länkade till tredje parts webbplats. Användning av länkade webbplaster sker på egen risk.

Garantifriskrivning/Ansvarsbegränsning

Även om MHG försöker tillhandahålla korrekt och aktuell Information på sin webbplats utgör det ingen garanti för att sådan information är korrekt och aktuell. MHG ÄR INTE ANSVARIG FÖR FELAKTIGHETER ELLER BRISTER I INFORMATIONEN SOM FINNS I ELLER KAN NÅS GENOM DENNA WEBBPLATS. ALLA SÅDAN INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ELLER VANLIGA SYFTEN SAMT FÖR UTFÖRANDE, FUNKTION ELLER DOKUMENTATION AV INFORMATIONEN. INFORMATIONEN TILLHANDAHÅLLS MED ALLA BRISTER OCH ALL RISK FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, TILLFÖRLITLIGHET OCH ÅTGÄRDER LIGGER HOS DIG. DESSUTOM KOMMER MHG INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR DRÖJSMÅL, SVÅRIGHETER I ANVÄNDNING, SAKFEL I INFORMATION, DATORVIRUS, SKADLIGA PROGRAM ELLER ANDRA DEFEKTER PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS, ELLER FÖR INKOMPATIBILITET MELLAN DENNA WEBBPLATS OCH FILER OCH ANVÄNDARENS WEBBLÄSARE ELLER ANDRA WEBBPLATSPROGRAM. MHG KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR PROBLEM SOM UPPLEVS AV ANVÄNDAREN TILL FÖLJD AV ANLEDNINGAR UTANFÖR MHG:S KONTROLL. INGEN LICENS TILL ANVÄNDAREN ANTYDS I DESSA FRISKRIVNINGAR. MHG HAR INGET ANSVAR AV NÅGOT SLAG (SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER ANNAT) I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER TILLIT TILL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS. MHG SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, OAVSETT FORM, VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON EKONOMISK FÖRLUST, FÖRLORAD MÖJLIGHET, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLORADE PROGRAM ELLER ÖVRIG DATA I DINA SYSTEM SOM HANTERAR INFORMATION ELLER NÅGON INDIREKT, SÄRSKILD, FÖLJANDE, OAVSIKTLIG ELLER STRAFFBAR SKADA, ÄVEN OM MHG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETER FÖR SÅDAN SKADA OCH TROTS DET MISSLYCKATS ATT UPPFYLLA NÅGOT SÄRSKILT SYFTE.

Inskickade uppgifter

Eventuell feedback, synpunkter, information, material eller övrig kommunikation (”Kommunikation”) som tillhandahålls av dig till MHG anses INTE vara konfidentiell. Genom att skicka någon form av Kommunikation till MHG beviljar du MHG en obegränsad, betald, oåterkallelig licens att använda, reproducera, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera sådan Kommunikation och du godkänner också att MHG fritt och utan begränsning eller ersättning till dig kan använda sådan Kommunikation och idéer, koncept, know-how och tekniker som du tillhandahållit.

Samarbetspartners

Den här webbplatsens ”Användarvillkor” ska även gälla för MHG:s samarbetspartners.

Styrande lag

Tillgång till och användning av MHG:s webbplats samt användarvillkor, inklusive garantifriskrivning och ansvarsbegränsning, regleras av delstaten Delawares lagar (med undantag för the Uniform Computer Information Transaction Act, UCITA, som kan antas i Delaware) men utan att ta hänsyn till lagkonflikter. UCITA och FN:s Internationella köplag (CISG) gäller inte för tillgång till och användning av denna webbplats.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats här är reserverade.