Skip to content

We will be updating the Miller Heiman Group privacy policy due to the recent merger with Korn Ferry. The new terms will take effect automatically on June 1, 2020 and can be previewed here: https://www.kornferry.com/privacy. The policy update will:

·       Give more detail on Korn Ferry’s business and services;

·       Provide information on how your data is accessed by Korn Ferry;

·       Confirm how to exercise your data rights; and

·       Set out how cookies operate on Korn Ferry’s sites.

Miller Heiman Group, Inc., medlem av TwentyEighty, Inc.-koncernen är engagerade i att skydda integriteten hos de som besöker vår webbplats samt de vi gör affärer med. En del av vår dagliga drift är att samla in olika typer av information om de som besöker vår webbplats. Vi har dock strukturerat våra webbplatser så att man kan besöka dem utan att identifiera sig eller dela några personuppgifter.

Följande åtgärder kan du vidta om du INTE vill att vi samlar in information om ditt besök.

 • Inaktivera cookies i din webbläsare innan du besöker vår webbplats (du kan också klicka här för att hantera dina cookieinställningar avseende denna webbplats),
 • Välj att inte skicka in information via webbformulär som finns på vår webbplats,
 • Välj att inte handla från vår webbutik (om tillämpligt),
 • Välj inte att vara med i program som finns tillgängliga på våra webbplatser,
 • Välj att inte svara på några undersökningar som finns tillgängliga på vår webbplats.

COOKIES OCH SPOTLIGHT IMAGES ELLER WEB BEACONS

Vi använder ibland sessionscookies för att begränsa popup-fönster till en enda webbläsarinstans. Vi använder också Javascripting tillsammans med cookies och ”spotlight images” eller ”web beacons” för att spåra trafik och e-postmeddelanden på webbplatsen. En ”spotlight image” eller ”web beacon”är en elektronisk bild som kallas 1-by-1 pixel eller clear GIF som kan känna igen viss typ av information på din dator, t.ex. ett cookienummer, tid och datum för en sidvisning o.s.v. Dessa metoder samlar inte in några personuppgifter, utan bara aggregerad information som gör det möjligt för oss att utvärdera beteendemönster på vår webbplats så att vi kan lära oss hur vi bättre kan möta våra besökares behov. Vår webbutik använder cookies för att lagra orderinformation. Du kan vägra cookies genom att stänga av den funktionen i din webbläsare.

Vi kan tillåta tredje part att använda cookies på vår webbplats – vi använder Google Analytics och Marketo för att övervaka trafik på vår webbplats och för att bättre förstå besökarbeteende.

Denna webbplats använder Marketo Munchkin-cookies. Marketos cookie låter oss spåra upprepade besök på webbplatsen och länka varje besök till den information som frivilligt lämnas av besökaren. Om besökaren exempelvis ombes att ge oss sitt namn, företagsnamn och e-postadress, så kommer vi att känna till besökarens identitet vid återkomst till webbplatsen. Vi använder Munchkin för att spåra e-postöppningar och klickfrekvens så att vi kan hantera upplevelsen kring e-postmarknadsföring. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till ovanstående användning av dina data.

För mer information om Marketos integritets- och cookiepolicyer, läs Marketos integritetspolicy: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy.

INFORMATION VI SAMLAR IN

Det kan finnas olika anledningar till varför du besöker vår webbplats. I denna integritetspolicy klassificeras dessa anledningar som (i) surfa, (ii) lämna in formulär, (iii) handla varor och tjänster och (iv) genomföra undersökningar. Observera att alla aktiviteter kanske inte finns tillgängliga på vår webbplats vid en given tidpunkt. Vi samlar in olika typer av data för olika aktiviteter.

Surfa – Om du surfar eller söker på våra webbplatser samlar vi endast in information om din dator och de sidor du besöker (inte enskilda eller personuppgifter). Dessa data kallas ofta för klickströms- eller navigationsdata. Vi använder denna information för forskning, analys och rapportering för att förbättra navigering, sidstruktur och innehåll och därmed hjälpa besökare att snabbare hitta information och skapa mervärde när de hittar vad de söker efter.

Lämna in formulär – Vissa sidor på vår webbplats innehåller formulär som låter dig begära information om våra tjänster och lösningar eller få tillgång till värdefulla resurser (som white papers och dokumenterad forskning) i utbyte mot kontaktinformation. När du fyller i ett av dessa formulär kan det efterfrågas kontaktinformation som ditt namn, telefonnummer och/eller e-postadress.

Handla – För att handla i vår webbutik eller registrera dig för kurser och event behöver du skapa ett konto hos oss. I det här kontot samlar vi in information som gör det möjligt för oss att slutföra din order och/eller registrering, samt effektiviserar inköpsprocessen nästa gång du handlar från oss. Dessutom ger vi dig möjlighet att granska och uppdatera informationen om du önskar.

Genomföra undersökningar – Från undersökningar samlar vi in svar och individuell feedback som kan hjälpa oss att förbättra olika aspekter av vår verksamhet. Dessa undersökningar skickas via valda marknadsföringsprogram eller görs tillgängliga på vår webbplats om du önskar delta.

HUR VI ANVÄNDER OCH DELAR DINA UPPGIFTER

Om du väljer att ge oss dina personuppgifter, enligt ovan, kan vi förutom syftena ovan, om det tillåts enligt gällande lag även använda dina uppgifter för att:

 • Behandla en betalning som du har gjort
 • Behandla en order som du har skickat in
 • Fullfölja våra skyldigheter som uppstår av avtal som slutits mellan dig och oss (eller din arbetsgivare och oss)
 • Sök efter dina synpunkter eller kommentarer på de tjänster vi tillhandahåller genom undersökningar eller på andra sätt
 • Meddela dig om ändringar av våra tjänster
 • Skicka information som du har begärt eller som kan vara av intresse för dig, inklusive aktiviteter, erbjudanden om våra produkter eller tjänster, även de från våra samarbetspartners
 • Skicka nyhetsbrev, eventnotiser och meddelanden
 • Behandla en jobbansökan

Som ett globalt företag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system över gränser, har vi implementerat globala policyer tillsammans med standarder och förfaranden för ett konsekvent skydd av personuppgifter. Som ett globalt företag kan vi dela information om dig med våra dotterbolag och i enlighet med denna Integritetspolicy överföra den till länder runtom i världen där vi gör affärer.

Mellan våra kontrollerade dotterbolag ger vi endast tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som sådan tillgång beviljats. I vissa fall använder vi leverantörer som finns i olika länder för att samla in, analysera, använda och på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning.

När det är lämpligt kan vi också dela dina personuppgifter med utvalda partners för att tillhandahålla dig, eller det företag du arbetar för, produkter och tjänster eller för att uppfylla dina önskemål, eller med ditt samtycke. När vi väljer våra leverantörer och samarbetspartners tar vi hänsyn till deras datahanteringsprocesser.

Om vi beslutar oss för att sälja, köpa, sammanslå eller på annat sätt omorganisera företag i vissa länder kan en sådan affär innebära att personuppgifter lämnas till potentiella eller faktiska kunder, eller mottas från säljare. Det är vår praxis att kräva lämpligt skydd för personuppgifter i dessa typer av affärer.

Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på de sätt som beskrivs ovan kan du följa instruktionerna som finns i relevant kommunikation, uppdatera dina kommunikationsalternativ i ditt onlinekonto (om tillämpligt) eller genom att besöka:  https://infokf.kornferry.com/UnsubscribePage.html.  Dessutom kan du följa anvisningarna nedan under rubriken ”DINA RÄTTIGHETER”.

Observera att under vissa omständigheter kan personuppgifter bli föremål för offentliggörande till myndigheter i enlighet med rättsliga förfaranden, domstolsbeslut eller i en rättslig process. Vi kan också dela dina personuppgifter för att skydda våra, och våra affärspartners, kunders och leverantörers, rättigheter eller egendom när vi har rimliga skäl att tro att sådana rättigheter eller egendom har påverkats eller kan påverkas.

Vi kan placera e-postlänkar på denna sida så att du kan kontakta oss via e-post. Informationen du tillhandahåller används för att svara på dina frågor eller synpunkter. Dessa synpunkter kan lagras för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och våra tjänster.

Dessutom kan vi ibland köpa eller hyra relevanta adresslistor från renommerade byråer som har fått ditt förhandsgodkännande att motta relevant information utifrån dina preferenser. Eventuell kampanjinformation som vi har skickat till dig kommer att innehålla instruktioner om hur du kan tas bort från adresslistan. Vi kommer också fritt att tillhandahålla information om hur och varifrån vi har fått dina personuppgifter när det begärs.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vårt internationella fotavtryck kan innebära överföring av personuppgifter mellan olika dotterbolag samt till tredje part i de länder där vi gör affärer. Vissa länder har infört överföringsbegränsningar för personuppgifter.  Vid behov implementerar vi standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen eller liknande avtalsbestämmelser i övriga jurisdiktioner. Detta inkluderar överföringar till övriga tredje parter.

INFORMATIONSSÄKERHET OCH RIKTIGHET

Vi kommer att skydda dina personuppgifter och bibehålla dess riktighet. Vi genomför rimliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig användning och offentliggörande. Vi kräver också att våra leverantörer skyddar sådana uppgifter från obehörig åtkomst, användning och offentliggörande.

LAGRINGSPERIOD

Vi kommer inte att lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de behandlas, inklusive säkerheten för vår behandling som överensstämmer med lagar och andra rättsliga förpliktelser (t.ex. revision, bokföring och lagstadgade lagringsvillkor), hanteringstvister och för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav i de länder vi gör affärer.

Eftersom omständigheterna kan variera beroende på sammanhanget och tjänsterna, kan informationen som tillhandahålls i Online-integritetsrapporten eller i ett särskilt meddelande ge mer detaljerad information gällande lagringsvillkor.  Om vi behandlar dina uppgifter för marknadsföringsändamål kommer vi att radera dessa inom en period av tre år om vi inte fått någon respons på våra marknadsföringsaktiviteter. Raderingen kommer att ske inom sex månader efter en sådan treårsperiod.

KONTAKTA OSS

Om du har en fråga som rör detta integritetsmeddelande, kontakta oss genom att skicka ett e-post till privacy@twentyeighty.com. Ditt meddelande ska innehålla vårt företagsnamn (så att vi kan identifiera vilket TwentyEighty-företag det gäller) och kommer att vidarebefordras till lämplig medlem av vår juridiska eller efterlevnadsteam.

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter Miller Heiman Group ,Inc., Attn: Data Privacy Officer, 10901 W. Toller Drive, Suite 202, Littleton, Colorado 80127, United States of America.

Miller Heiman Group, Inc. är inte personuppgiftsansvarig i situationer där personuppgifter behandlas i samband med ett avtalsförhållande. I detta fall är personuppgiftsansvarig det företag som vi har ingått avtal med (t.ex. din arbetsgivare) om inget annat har avtalats.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan begära att få tillgång till, uppdatera eller ändra dina personuppgifter. Du har också rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring. För att göra en sådan begäran eller lämna in en sådan invändning, skicka ett e-postmeddelande till privacy@twentyeighty.com.  Ange vårt företagsnamn (så att vi vet vilket företag du kontaktar oss om) och lämna detaljer om din begäran.  Vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information för att behandla din begäran.

Du kan enligt din lokala lag ha ytterligare rättigheter som är tillämpliga för behandlingen. Om t.ex. behandlingen av dina personuppgifter omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och dina personuppgifter behandlas utifrån berättigade intressen, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som avser din specifika situation. Under GDPR kan du också begära att dina personuppgifter ska raderas, begränsas eller be att de lämnas ut. Du kan begära detta genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@twentyeighty.com och tillhandahålla detaljer i din begäran.

RÄTT ATT LÄMNA KLAGOMÅL

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte efterlever gällande lagstiftning om dataskydd kan du lämna ett klagomål direkt till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@twentyeighty.com och tillhandahålla detaljer om klagomålet, inklusive namnet på det berörda företaget.  Du kan också vara berättigad att lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.  Namnen och kontaktuppgifterna på dataskyddsmyndigheterna i Europeiska Unionen finns på http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm .

BARN

Vi värnar om barns integritet och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi uppmärksammar att vi har personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att radera uppgifterna från våra register och system.

SÄKERHET

Vi använder förfaranden och tekniska åtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från förlust, obehörig åtkomst, offentliggörande, ändringar eller förstöring. Vi kan dock inte garantera att tredje part inte kan kringgå sådana åtgärder och få tillgång till dina uppgifter för otillåtna ändamål. Genom att använda webbplatsen accepterar du risken att obehörig tillgång till dina uppgifter är möjlig. I den utsträckning som tillåts enligt lag, frånsäger vi oss garantier att din information är skyddad mot missbruk, beslagtagande, ändring eller förlust.

Alla uppgifter som skickas in till vår webbutik (om sådan finns) skickas med hjälp av säkra transportteknologier för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

ÖVRIG INFORMATION

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Var uppmärksam på att vi inte ansvarar för integritetspraxis för andra webbplatser. Vi uppmuntrar dig att vara uppmärksam när du lämnar vår webbplats och att läsa integritetspolicyerna för de webbplatser som samlar in personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller endast för uppgifter som samlats in av denna webbplats.

Offentliggörande av uppgifter

Vi kan offentliggöra eller få tillgång till kunduppgifter om vi i god tro uppfattar att lagen kräver det eller som svar på eventuella krav från brottsbekämpande myndigheter i samband med en brottsutredning, eller civila eller administrativa myndigheter i samband med en pågående civilrättslig eller administrativ utredning.

Användarvillkor

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat material som ägs av oss. Det tillhandahålls endast för din allmänna information och användning och kan ändras utan förvarning. Vi förbehåller oss alla rättigheter avseende denna webbplats, inklusive utan begränsningar upphovsrätt och immateriella rättigheter.

Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. Vi lämnar inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, avseende webbplatsens riktighet, fullständighet, lämplighet, giltighet, tillgänglighet, tillförlitlighet eller de uppgifter eller materialet som tillhandahålls. Vi frånsäger oss alla underförstådda garantier, inklusive utan begränsningar garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, riktighet av data och icke-intrång.

Varken vi eller våra samarbetspartners, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller ägare ska hållas ansvariga för någon förlust eller skada i samband med användningen av denna webbplats.

Eventuella anspråk eller orsak till åtgärder som uppstår p.g.a. eller relaterat till användningen av webbplatsen ska regleras av lagarna i delstaten Delaware, oavsett var webbplatsen användes eller kärandens ursprungsland.

FRÅGOR OM INTEGRITETSPOLICYN

Om du har frågor eller klagomål angående denna integritetspolicy, användning av eller interaktionen med denna webbplats, kontakta:

TwentyEighty, Inc.
Attn: Data PrivacyOfficer
10901 W. Toller Drive, Suite 202
Littleton, Colorado 80127
United States of America
privacy@twentyeighty.com

Observera att ovanstående begäran till privacy@twentyeighty.com även kan göras genom att skicka ett brev till ovanstående postadress.  Alla sådana brev ska innehålla kontaktuppgifter – helst en e-postadress – så att vi kan kontakta dig.  Begäran som gjorts med vanlig post kommer att ta längre tid p.g.a. att korrespondenstiden.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra denna policy.