Skip to content

Använd säljkompensation på rätt sätt.

Säljkompensation och belöning främjar säljarnas beteende och motiverar dem att uppnå viktiga mål. En väldefinierad kompensationsplan konkretiserar hur belöningssystem och -policy fungerar samt specificerar de resultat som säljare behöver för att få sin bonus.

Miller Heiman Group vet att kompensation och belöningssystem kan vara komplicerat — och känslosamt. Vår design av kompensation fokuserar på att beskriva och definiera de viktigaste komponenterna som måste falla på plats för att bilda ditt belöningssystem. Vi arbetar med din organisation för att utforma ett lönsamt belöningssystem som tjänar alla från säljare på fältet till säljchefer på högsta nivå.

Balansera, definiera och anpassa säljarnas kompensation

Kom igång

Fördelarna med att ta fram ett belöningssystem

Checkmark

Anpassa kompensation efter mål

Se till att dina försäljningsmål är anpassade till de åtgärder och prestationer som beskrivs i ert belöningsystem.

Checkmark

Se till att säljchefer använder systemet

Få med säljchefer på ditt belöningssystem för att säkerställa att de använder rätt åtgärder för att förstärka och främja vinnande beteende.

Checkmark

Balanserad belöning

Du lär dig att balansera ditt belöningssystem rättvist för att garantera att alla i din organisation belönas på rätt sätt.

Checkmark

Minska antal tappade affärer

Tillräcklig ersättning och belöning ger dig möjlighet att behålla högpresterande säljare och öka säljteamets moral.

Balansera, definiera och anpassa säljarnas kompensation