Skip to content

Förändra din säljorganisation för att möta marknadens behov.

På dagens konkurrensutsatta marknad måste säljchefer förändra sin organisation om och om igen. Dessutom måste företagen vara strukturerade för att möta och överträffa ökande kundförväntningar. Miller Heiman Groups erfarna konsulter använder ett forskningsbaserat diagnostiskt ramverk, Sales System CQ, för att analysera, diagnostisera och förändra din säljorganisation.

Att förändra din säljorganisation gör mer nytta än att visa din organisations vilja att anpassa sig till det konstant förändrade säljlandskapet. Det låter dig också attrahera och behålla talanger, upptäcka nya intäkter och se till att din organisation kontinuerligt anpassas för att uppnå affärsmålen.

Förändra din säljorganisation för att säkra framtida framgångar

Kom igång

Fördelarna med Sales Organization Diagnostic

Checkmark

Kundanpassade strategier

Vi gör en genomlysning av ditt företag för att kunna rekommendera en lämplig strategi.

Checkmark

Organisatorisk anpassning

Vi arbetar för att främja en sammanhängande och multifunktionell struktur där företagets avdelningar inom försäljning, marknadsföring, service och drift arbetar tillsammans.

Checkmark

Konkret rapportering & användbar rådgivning

Våra analytiker levererar anpassade rapporter med resultat, rekommendationer, referenser och handlingsplaner för uppföljning.

Checkmark

Systematiskt förhållningssätt

Miller Heiman Groups experter ser över hela ditt säljsystem, vilket garanterar kontinuerlig integration och anpassning.

Förändra din säljorganisation för att säkra framtida framgångar