Skip to content

Talang är en väsentlig del av ditt säljföretag.

Talang är en viktig del av säljframgången, oavsett om du är fältsäljare eller hög säljchef. Säljchefer måste bli bättre på att rekrytera nya talanger samtidigt som de hjälper befintliga team att leva upp till sin potential. Du behöver en formell, datadriven strategi för att kunna anställa, utveckla, coacha, hantera och engagera talanger.

Miller Heiman Groups utbud av verktyg för analys av talanger hjälper dig att samla in data om säljarnas kompetens och potential. Kvoten av talang och kompetens (Talent CQ) hjälper till att identifiera och mäta säljaregenskaper som är direkt kopplade till framgång. När du har identifierat naturliga säljaregenskaper med hjälp av Talent CQ, kan du dra nytta av SkillMap- Capabilities Quotient (SMCQ) för att definiera och prioritera de färdigheter som är viktiga för säljframgång.

Våra analysverktyg bedömer ditt teams talang, ditt ledarskap och dina potentiella kandidater, så att du kan skapa och genomföra en holistisk strategi för att jobba med talanger.

Placera rätt människor på rätt plats – och maximera deras potential

Kom igång

Fördelarna med att jobba strategiskt med talanger & analyser

Checkmark

Maximera potentialen

Maximera personalens potential genom att fokusera på specifika färdigheter och naturliga beteenden som leder till framgång.

Checkmark

Underlag för coachning & utveckling

Analysera talanger och dra nytta av resultatet för att få bättre underlag till coachningssamtal och utbildningsinvesteringar.

Checkmark

Analysera potentiella medarbetare

Förutseende analysverktyg gör att du kan gallra och välja jobbsökande baserat på de färdigheter de har och de du kan utveckla och förbättra.

Checkmark

Identifiera toppresterare

Lär dig vilka dina bästa medarbetare är och vad de kontinuerligt gör och dra nytta av dessa talanger och beteende i hela företaget.

Placera rätt människor på rätt plats – och maximera deras potential