Skip to content

Tranditionell försäljning håller på att försvinna. Kunderna har större köpkraft och insikt än någonsin tidigare och antalet säljare som når sina uppsatta säljmål har sjunkit med 10 % de senaste fem åren.

Säljorganisationernas största hinder idag? Kunder blir bättre på att köpa snabbare än säljarna blir bättre på att sälja – och det är ett problem som företagen inte kan ignorera.

Det är här Miller Heiman Group kommer in i bilden.

De två saker vår försäljnings- och serviceorganisation gör bäst

Våra framgångar med att bygga försäljnings- och serviceorganisationer i världsklass bygger på vår förmåga att kombinera anpassning och utförande bättre än någon annan i branschen.

  • Anpassning:Framgången kommer från att ha rätt personer, roller och kanaler på plats. Att anpassa försäljningsinsatser med innovativa incitament och utvärderingsprogram för att driva talang hjälper till att ge konkreta affärsresultat.

Genom att jämföra hela branschen får vi ett försprång vid tekniska förändringar. Detta säkerställer att du alltid nyttjar de mest värdefulla digitala tillgångarna.

  • Utförande:Våra beprövade metoder i världsklass levererar organisatoriska resultat genom att säkerställa att dina försäljningsinsatser fungerar tillsammans, i stället för att förlita sig på individuella prestationer.

Från specifika kompetensprogram, coachning och förstärkning för att utveckla kraftfullt försäljningsmaterial – vi levererar det utförande som spelar en viktig roll för din framgång.