Skip to content

För femte året i rad har andelen säljare som möter eller överträffar sina säljmål sjunkit. Bara drygt hälften (53 procent) av alla säljorganisationer når sina mål. Är anledningen att det är så svårt att sälja? Förväntningarna hos dagens köpare ändras snabbare än säljarna förmåga att anpassa och utveckla sig, vilket skapar ett gap som säljare kämpar med att minska.

Köpare (B2B) är först och främst konsumenter. De förväntar sig samma anpassning till deras situation, transparens och omedelbar leverans när de gör köp mellan företag. Men säljare är långsamma på att anpassas sig till de förändrade förväntningarna från köparna, och sättet som företag säljer motverkar många gånger de förväntningar som finns på marknaden.

Studien “Det ökande avståndet mellan köpare och säljare: Resultatet av Buyer Preferences Study 2018” från CSO Insights, Miller Heiman Groups forskningsavdelning, undersöker det ökande avståndet mellan företagskunder och säljare. Studien omfattar 500 köpare på företag inom medium till stora företag runt om i världen. Studien tar upp:

  • Hur B2B-köpare ser på kontakten med säljare
  • Vilka utmaningar och hinder köpprocessen betyder för dagens säljare
  • Vad köpare vill ha från sina säljare

Ladda ner studien “Det ökande avståndet mellan köpare och säljare: Resultatet av Buyer Preferences Study 2018” för att förstå mer om avståndet mellan köpare och säljare, och hur säljorganisationer kan komma närmare sina köpare.