Skip to content

Integrerad säljanalys och coachning som hjälper ännu fler säljare ”se draget som driver affären framåt” och ökar deras odds att vinna

Miller Heiman Group, världsledande inom säljutveckling och erbjuder utbildning, konsultation, teknologi och forskning, kan idag stolt meddela att vi lanserar Scout integrerat med Microsoft Dynamics 365.

Scout by Miller Heiman Group, som drivs av säljmetoderna Strategic Selling with Perspective™ och Conceptual Selling, använder data och analyser för att coacha och stötta säljare att agera så att de kan förbättra vinstmarginalerna. Den abonnemangsbaserade Mobile first-programvaran använder vårt ikoniska Blue Sheet från Strategic Selling som har – hjälpt miljontals säljare att hantera komplex försäljning – väglett säljare genom metoden, engagerat köpare på ett övertygande sätt och hjälpt till att vinna affärer.

Integreringen kommer att ge säljorganisationer som använder Microsoft Dynamics 365, tillgång till intelligenta applikationer som inkluderar en av marknadens ledande CRM-plattformar, möjligheten att använda Scout förbättrar säljutvecklingen med en strukturerad, beprövad säljmetodik och personlig coachning.

Att expandera Scout till att integreras med ledande CRM kom från marknadens efterfrågan, enligt Miller Heiman Groups vd, Byron Matthews. ”När Scout lanserades 2018 var kundernas positiva återkoppling överväldigande, alla ville ha tekniken för att stärka sin metodik. Med dagens lansering av integreringen med Microsoft Dynamics 365 och den befintliga Salesforce-integreringen, ansluter Miller Heiman Group Scout till de största segmenten i CRM-världen. Denna tillväxt är avgörande för att hjälpa säljbranschen att ha bättre koll på sin säljtratt, dra nytta av data och öka intäkterna.”

Detta bygger vidare på de redan befintliga integreringsmöjligheter som finns tillgänglig för Scout, Salesforce, och two-way web services integration. Som kund kan du även köpa Scout som en fristående produkt utan anslutning till ett CRM.

”För säljchefer erbjuder Scout insikt i realtid, det gör att de kan fokusera på affärsmöjligheter som behöver uppmärksamhet och coacha säljare på ett mer effektivt och personligt sätt”, säger Dana Hamerschlag, produktchef på Miller Heiman Group. ”För säljchefer belyser Scout de repeterbara säljstrategier som bäst korrelerar med höga vinstmarginaler, större affärer och snabbare avslut, vilket gör att organisationer snabbt kan kopiera det som fungerar.”

Både Microsoft Dynamics 365 och Salesforce har – konfigurerbar tvåvägsintegrering av RESTful som hanterar både asynkron och datasynkronisering i realtid för att möjliggöra snabb skalning. Extra fördelaktigt är enkel inloggning och anpassad språkkonfiguration på användarnivå.

Scout är unik på marknaden, eftersom den sammanför beprövade säljmetoder med teknologi för att ta sig an den frustration som organisationerna känner med moderna CRM-system. Integrering av Scout med ett företags befintliga CRM-system gör det möjligt för säljorganisationer att fokusera på säljaktiviteter och minimera tid på administrativa uppgifter eller datainmatning.

Mer information om Scout och Miller Heiman Group finns på https://www.millerheimangroup.com/sv.

Om Miller Heiman Group

Miller Heiman Group är världsledande när det gäller att erbjuda organisationer metoder och säljteknik som skapar intäkter och förändrar affärsresultat. Som företag vill vi förbereda försäljnings- och serviceorganisationer på framtidens försäljning, därför kopplar vi utbildning, konsultation, teknologi och forskning till processer, människor, verktyg, data och analyser. Mer information finns på https://www.millerheimangroup.com/sv.