Skip to content

Ge prospekt en övertygande anledning att acceptera ett möte.

Miller Heiman Groups kurs i prospektering fokuserar på att boka möten med högintressanta prospekt eller nyckelpersoner i kundorganisationen. Istället för att använda masskommunikation, lär sig säljarna hur man når sin målgrupp med noga anpassade och konsekventa budskap som skiljer dem från konkurrenterna.

En Miller Heiman Group-expert ser till att säljarna använder de prospekteringsmetoder och strategier som de lärt sig i sitt dagliga arbete. Som ett resultat kommer de att skapa värdefulla ”leads” och flytta affärsmöjligheter genom tratten.

Boka möten för att fylla säljtratten

Kom igång

Fördelarna med Boka möten

Checkmark

Öka antalet kvalitativa möten

Rikta dig till nyckelpersoner för att säkra värdeskapande möten det ökar sannolikheten för att nå framgång.

Checkmark

Förbättra säljarnas självförtroende

Säljarna känner sig mer självsäkra och bekväma när de kontaktar potentiella kunder.

Checkmark

Fyll säljtratten

Genom att identifiera rätt affärsmöjligheter och prospekt, kommer du att fylla din organisations "pipeline" med kvalitetsmöjligheter.

Checkmark

Prata med nyckelpersoner

Genom att ta reda på fakta kan säljaren finslipa och anpassa sina budskap till företagets behov och problemområden.

Leveransalternativ

  • Utbildningen genomförs med erfarna tränare som hjälper säljare att lyfta fram sina styrkor och ta tag i sina utvecklingsområden.

Boka möten för att fylla säljtratten