Skip to content

Gör chefer till coacher för att förstärka Conceptual Selling®.

Coachning i Conceptual Selling® beskriver en omfattande strategi för hur säljchefer kan använda coachning som hjälper säljare att förbereda sig för möten, genomföra kundcentrerade samtal och använda mötesplaneraren från Conceptual Selling®.

Coachning i Conceptual Selling® ger säljchefer de verktyg de behöver för att guida och coacha säljare i kundmötet, vilket bidrar till att säljorganisationen maximerar möjligheten till coachning och ständigt förbättrar värdet av interaktionen mellan kund och säljare.

Hjälp säljare att tillämpa träningen i Conceptual Selling®

Kom igång

Fördelarna med Coachning av Conceptual Selling®

Checkmark

Förbättra förståelsen för metodiken

Säljchefer kan coacha säljare för att de ska få en djupare förståelse för nyttan med kursinnehållet och de processer som omfattas i Conceptual Selling®.

Checkmark

Öka användningen av Green Sheets

Se till att säljare löpande använder Green Sheets på rätt sätt för att sätta mål med mötet och skapa kundengagemang.

Checkmark

Hjälp säljare att förbereda sig för nya möjligheter

Coacha säljare i mötesstrategier för att stötta dem i jakt efter nya affärsmöjligheter, vilket ökar sannolikheten för att vinna fler affärer.

Checkmark

Handled säljare

Säljchefen kan handleda säljarna i hur de använder tekniken och metoden för att driva säljprocessen framåt, vilket gör att de får ut det mesta av sin utbildning i Conceptual Selling®.

Leveransalternativ

  • Utbildningen genomförs med erfarna tränare som hjälper säljare att lyfta fram sina styrkor och ta tag i sina utvecklingsområden.

Hjälp säljare att tillämpa träningen i Conceptual Selling®

Liknande erbjudanden