Skip to content

Utveckla bättre coacher för att utveckla bättre säljteam.

Professionell säljcoachning™ ger säljcheferna de färdigheter och ramverk de behöver för att coacha säljteam till framgång och hjälpa dem att utveckla ömsesidigt fördelaktiga och långvariga kundrelationer. Säljchefer och coacher lär sig hur man använder tekniker för att hålla coachningssamtal och utveckla en kultur som stöttar toppresterande säljteam.

Professionell säljcoachning™ fokuserar på att bygga en omfattande förståelse för det som krävs för att vara en framgångsrik säljcoach, inklusive:

  • Varför coachning är viktigt
  • Vilka problem som kräver coachning
  • Hur säljchefer bör bete sig under coachningssamtal
  • När coachningen bör ske

Detta program gör det möjligt för säljchefer att implementera coachningsprocesser som skapar förtroende och framgång i sina säljteam.

Maximera ditt säljteams potential

Kom igång

Fördelarna med Professionell säljcoachning™

Checkmark

Bygg ett motiverat säljteam

Vårt ramverk ger stöd till säljchefer för att coacha säljteam till att bli motiverade för att kunna utmanas till att nå toppnivåer.

Checkmark

Förbättra säljarnas prestationer

Säljchefer kommer att arbeta med säljare för att möta och överträffa delmålen, vilket förbättrar årsresultatet.

Checkmark

Minska personalomsättning

Genom att ge säljare vägledning, support och professionell utveckling, kommer säljchefer bidra till att minska organisationens personalomsättning.

Checkmark

Öka coachernas självförtroende

Coachen lär sig att använda färdigheter för att hantera svåra samtal, vilket ökar både förtroende och kompetens.

Leveransalternativ

  • Utbildningen genomförs med erfarna tränare som hjälper säljare att lyfta fram sina styrkor och ta tag i sina utvecklingsområden.

Maximera ditt säljteams potential

Liknande erbjudanden