Skip to content

Förbättra noggrannheten i prognoser och hantering av säljtratten.

Säljchefer behöver insikt och tydlighet i säljtratten för att förvalta prognoser och potentiella affärermöjligehter på korrekt sätt. Sales Funnel Coaching hjälper säljchefer att utveckla en anpassad säljtratt för just sin organisation. Med detta ramverk kan säljchefer bättre granska säljarnas beteende och göra nödvändiga korrigeringar för att förbättra deras prestationer.

Detta program hjälper säljchefer, ledare och mentorer att arbeta med säljare för att hålla sig nära potentiella affärsmöjligheter, samtidigt som man delar de bästa metoderna som leder till avslut. Genom att använda de metoderna inom Strategic Selling® with Perspective , så kan Sales Funnel Coaching ge säljchefer möjlighet att coacha sina säljteam och fördela resurser.

Accelerera säljresultat med en starkare säljtratt

Kom igång

Fördelarna med Sales Funnel Coaching

Checkmark

Förbättra säljarnas effektivitet

Coacha ditt säljteam till att fördela tid och resurser på bästa sätt, vilket eliminerar slöseri med energi i säljcykeln.

Checkmark

Identifiera framgångsrika beteenden

Lär dig att identifiera och förfina säljarnas beteenden som driver affärsmöjligheter framåt.

Checkmark

Förtydliga din säljtratt

Samarbeta med våra experter för att utveckla en anpassad säljtratt.

Checkmark

Öka säljteamets självförtroende

Coach säljare i hur de säljer på bästa sätt så att de får större självförtroende att skapa och kan vinna lukrativa affärer.

Leveransalternativ

  • Utbildningen genomförs med erfarna tränare som hjälper säljare att lyfta fram sina styrkor och ta tag i sina utvecklingsområden.

Accelerera säljresultat med en starkare säljtratt