Skip to content

Det är dags att skapa ett territorium.

Att bestämma och anpassa ditt företags säljterritorium kräver noggrann balansering. Oavsett om det definieras på grundval av geografi, kundkriterier eller tidigare framgångar, leder bra territoriell anpassning till en sundare säljflöde och fler affärer.

Miller Heiman Groups konsulttjänster inom territoriell anpassning fokuserar på ditt företags process för territoriell förvaltning, vi utvärderar era befintliga territorium och letar efter möjligheter till strategiska förbättringar. Vår process gör att du kan driva ditt företag mer effektivt. Genom att anpassa och förbättra era säljterritorium, kan du på ett bättre sätt fördela kostnader och ledningens ansvar.

Äg dina säljdistrikt

Kom igång

Fördelarna med Territoriell anpassning

Checkmark

Identifiera nödvändiga förbättringar

Använd marknadsdata för att utvärdera dina befintliga säljdistrikt, med bättre förståelse för styrkor och möjligheter kan du hitta utrymme för omedelbar förbättring.

Checkmark

Utveckla tillväxtstrategier

När du har fått djupare förståelse för befintliga distrikt kan du utveckla strategier för att öka ditt säljterritorium.

Checkmark

Coacha säljare till att förvalta sitt distrikt

Säljchefer lär sig hur man på bästa sätt kan coacha sitt säljteam så att de kan anpassa sig till kunder inom sitt distrikt.

Checkmark

Skapa engagerade säljare

Rättvisa och balanserade uppdrag minimerar interna stridigheter och negativa känslor av favoritskap, vilket ökar både moral och prestation.

Äg dina säljdistrikt