Skip to content

Miller Heiman Gruoups framgångar kommer från år av finslipning och ett mycket noggrant hantverk. Istället för att förhålla sig till säljutbildning, konsultation, forskning och teknik med en "en för alla"-inställning, arbetar vi med en balanserad metod- och kompetensformel. Metoden ger säljare ramverket för att bestämma nästa steg. Kompetensprogrammet lär säljare hur man gör. 

  • Metodik| [me-to-dik] | substantiv: ett system av metoder som används i ett visst område av studier eller aktivitet.

På Miller Heiman Group är metodiken som vi tillhandahåller genom våra försäljnings- och serviceutbildningar är ramverket för en robust och effektiv process. Oavsett om det är förmågan att hantera möjligheter eller få konton att växa, förser metoden team med ritningen för att optimera försäljnings- och serviceområdena.

  • Färdighet| [fär-dig-het] | substantiv: förmåga att göra något på ett bra sätt, expertis.

Efter ramverket kommer utförandet. Vår kompetensutbildning fokuserar på inlärning, tillämpning och förstärkning av de färdigheter som krävs för att hålla organisationerna konkurrenskraftiga och steget före. Nyanserade program och avancerad teknik gör det möjligt för säljare att bygga på Miller Heiman Group-metodiken och utföra sin träning på fältet.