Skip to content

Gör Channel Management till konkurrensfördelar.

Channel Management är en viktig del av robusta och moderna säljstrategier. Miller Heiman Groups utbildning Channel Management utrustar säljföretag med bästa tillämpning för att hantera indirekta och flerkanaliga säljinsatser.

Channel Management har sina egna utmaningar — brist på formell utbildning inom Channel Management, dåligt definierade processer och otillräcklig säljutbildning. Miller Heiman Group tar itu med dessa hinder och hjälper dig att coacha säljare och utveckla den struktur du behöver för att få en konkurrensfördel på marknaden.

Förbättra hur du hanterar dina säljkanaler idag

Kom igång

Fördelarna med Channel Management

Checkmark

Öka intäkterna

Öka din räckvidd över försäljningskanalerna och hantera dina affärsrelationer klokt för att skapa fler möjligheter och i slutändan större lönsamhet.

Checkmark

Identifiera förbättringsområden

Genom att jämföra olika säljkanaler förstår du hur varje säljkanal fungerar och ser styrkor och förbättringsområden som berhöver justeras.

Checkmark

Samordna ditt team

Se till att enskilda teammedlemmar förstår sin roll i hur de ska hantera olika säljkanaler och sin roll i den övergripande strategin.

Checkmark

Öka kundnöjdheten

Kunder föredrar att arbeta med återförsäljare vars samarbetspartner i säljkanalen arbetar tillsammans för att leverera helhetslösningar.

Förbättra hur du hanterar dina säljkanaler idag